Zapisy

Administrator Danych Osobowych enJOY English School informuje:

Powierzone w niniejszym formularzu dane osobowe wykorzystywane są w celu przygotowania oferty i nie będą udostępniane osobom ani podmiotom trzecim. Jednocześnie informuje, że dane osobowe są gromadzone i przechowywane w sposób zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE(UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.Urz. UE L 119, s. 1

Regulamin zapisów On-line

 1. Zapisy On-line są formą zgłoszenia/rezerwacji kursu.
 2. Zapisy On-line nie są formą zawarcia umowy.
  • Umowa zostanie zawarta dopiero po rozpoczęciu kursu przez obie strony w siedzibie firmy bądź w uzgodnionym miejscu poza nią.
  • W przypadku osoby niepełnoletniej umowę zobowiązany jest podpisać rodzic lub opiekun prawny.
 3. Po dokonaniu zgłoszenia enJOY English School skontaktuje się drogą e-mailową lub telefonicznie, aby poinformować kursanta o teście poziomującym ustnym oraz o dostępnych godzinach kursów.
 4. Zapoznałem się z ofertą www.enjoyschool.edu.pl i zobowiązuje się do regularnego uiszczania należności za uczestnictwo w kursie językowym, zgodnie z opublikowanym cennikiem
 5. W przypadku rezygnacji z kursu przed jego rozpoczęciem, zobowiązuję się powiadomić o tym fakcie enJOY English School drogą elektroniczną.

AKCEPTUJĘ WARUNKI ZAPISÓW ON-LINE
Oświdczam ,że zostałem/am poinformowany/a, że:

 1. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty szkoły;
 2. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
 3. dane podane przeze mnie mogą być udostępniane jedynie organom państwa upoważnionym do uzyskania informacji;
 4. podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 r.( Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679;
 5. Administratorem Danych Osobowych jest enJOY English School BCW adres e-mail kontakt@enjoyschool.edu.pl;
 6. dane osobowe mogą być przechowywane przez okres do 10 lat( podstawa prawna art.5 ust 1 pkt.e, RODO;
 7. mam prawo wniesienia skargi, gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez enJOY English School w celach związanych z działalnością szkoły ;
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach , marketingowych i promocyjnych;
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach informacyjnych i statystycznych po ich uprzedniej anonimizacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE(UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.;

Zapisy

czytaj dalej

Test
On-line

czytaj dalej

Multimedia

czytaj dalej

Masz więcej pytań

postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości

+48 602 302 692

+48 795 234 997

kontakt@enjoyschool.edu.pl