Podręczniki English

W nauce języka obcego bardzo ważną role pełni efektywne i świadome korzystanie z podręczników.

Podręczniki stosowane przez  enJOY English School, to nowoczesne podręczniki do nauki języka angielskiego metodą konwersacji sterowanej, opracowane przez lektorów z kilkunastoletnim doświadczeniem w nauczaniu.

PODRĘCZNIKI DLA DZIECI  ( Kids English)

Podręczniki dla dzieci zawierają wszystkie zalety metody bezpośredniej w wydaniu dla dzieci. Podręczniki z serii KIDS to praktyczna nauka języka, która przebiega w sposób naturalny, dostosowany do możliwości poznawczych dziecka.

Poprzez szereg prostych pytań i odpowiedzi dzieci uczą się całościowego używania struktur językowych, a duża dynamika zajęć sprawia, że mali uczniowie szybko nabywają umiejętności rozumienia z kontekstu. Usystematyzowane powtórki i pomoce wizualne ułatwiają utrwalenie zdobytej wiedzy.

A wszystko to przeplatane jest odpowiednio dozowanymi grami aktywizującymi i motywującymi, które zapobiegają znużeniu oraz wspomagają zapamiętywanie nowych partii materiału. Dzieci uwielbiają zajęcia z podręczników KIDS.

PODRĘCZNIKI DLA MŁODZIEŻY ( Teens English)

Podręczniki dla młodzieży łączą zalety metody bezpośredniej i komunikacyjnej. Metoda bezpośrednia pomaga młodemu słuchaczowi opanować szybko i w przyjemnej atmosferze najważniejsze umiejętności językowe – mówienie i rozumienie ze słuchu. Metoda komunikacyjna pomaga utrwalić gramatykę oraz słownictwo w naturalnych kontekstach życia codziennego.

Najważniejszymi cechami książek dla młodzieży jest wprowadzenie : nowoczesnego i praktycznego słownictwa, interesujące z punktu widzenia nastolatka zagadnienia, przystępnie wyłożona gramatyka, szereg praktycznych ćwiczeń na e- platformie.

NOWOŚĆ: PODRĘCZNIKI BUSINESS ENGLISH to 3 niezależne tytuły przeznaczone dla osób dorosłych, które chcą doskonalić swój angielski dla celów zawodowych.

GET DOWN to BUSINESS
MARKETING & MANAGEMENT
FINANCES & INDUSTRY

Podręczniki łączą zalety metody bezpośredniej i komunikacyjnej. Materiał został podzielony na 3 segmenty. Pełny kurs zawiera około 1900 słów i wyrażeń związanych z biznesem i opisująch życie zawodowe. Materiały zwierają realistyczne sytuacje biznesowe  oraz case studies. Dodatkowym elementem są sekcje gramatyczne oraz ćwiczenia komunikacyjne.

PODRĘCZNIKI DLA DOROSŁYCH ( General  English)

Podręczniki dla dorosłych obejmują materiał, który został podzielony na moduły. Wspomniane moduły odzwierciedlają poziomy klasyfikacji sprawności językowej CEFR ٭ wprowadzając  słownictwo oraz struktury  gramatyczne odpowiadające poziomom sprawności językowej A1, A2,B1,B2, C1.

٭  Common European Framework of Reference for Languages(Europejski System Opisu Kształcenia Językowego).

Podręczniki 1-6 podzielone zostały na 7 lub 8 modułów ( A1-B2 CEFR ). Podręczniki 7-9 są podzielone na  6 modułów ( C1 CEFR ). Na końcu każdego modułu znajdują się lekcje gramatyczne z ćwiczeniami na struktury wprowadzone w danym module, a także ćwiczenia utrwalające słownictwo. Podręcznik  zawiera również sekcje komunikacyjne( dialogi teksty) potrzebne w konkretnych sytuacjach  ( restauracja, lotnisko)

Każda sekcja gramatyczna składa składa się z 3 części:

  1. Gramatyka – ćwiczenia struktur gramatycznych wprowadzonych w poprzednim module.
  2. First finishers – zestaw dodatkowych ćwiczeń.
  3. Słownictwo – ćwiczenia słownictwa z poprzedniego modułu.

Zapisy

czytaj dalej

Test
On-line

czytaj dalej

Multimedia

czytaj dalej

Masz więcej pytań

postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości

+48 602 302 692

+48 795 234 997

kontakt@enjoyschool.edu.pl