Test online

Sprawdź swoje umiejętności on- Line.

Nie ucz się przed testem, polegaj raczej na intuicji.

Nie obawiaj się nie musisz znać odpowiedzi na wszystkie pytania.

Podaj swój adres e-mailowy, aby otrzymać wynik

Test zawiera:

Pytania 1-30, „True or False test”.
Proszę określić, czy zdania są prawdziwe, czy fałszywe zaznaczając odpowiednią opcję. Każda prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, nieprawidłowa to – 0 punktów, a brak odpowiedzi to 0 punktów.

Pytania 31-60, „Multiple choice test”.
Proszę wybrać prawidłową odpowiedź. Każda prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, nieprawidłowa lub brak odpowiedzi to 0 punktów.

Administrator Danych Osobowych enJOY English School informuje:
Powierzone w niniejszym formularzu dane osobowe wykorzystywane są w celu wysłania wyników testu i nie będą udostępniane osobom ani podmiotom trzecim. Jednocześnie informuje, że dane osobowe są gromadzone i przechowywane w sposób zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE(UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.Urz. UE L 119, s. 1

Trwa wczytywanie

Zapisy

czytaj dalej

Test
On-line

czytaj dalej

Multimedia

czytaj dalej

Masz więcej pytań

postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości

+48 602 302 692

+48 795 234 997

kontakt@enjoyschool.edu.pl